Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Hautaustoimistomme toimesta voidaan hoitaa myös perunkirjoitus. 
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. 
Voimme halutessanne avustaa tarvittavien dokumenttien hankinnassa ja 
neuvomme mielellämme asioiden hoidossa. 
Neuvonta on maksutonta.   

Lisätietoja saat toimistoistamme tai timo.hiitola@hiitolankukkatalo.fi

PERUNKIRJAN TEHTÄVÄT
Perukirjalla on kolme pääasiallista tehtävää: 
*Ensinnäkin se toimii osakasluettelona. 
Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat. 
*Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Siinä luetteloidaan kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat/kulut perinnönjakoa varten. 
*Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella määrätään perintövero kuolinpesän osakkaille.
MILLOIN PIDETTÄVÄ
Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksen pitämiselle voidaan anoa lisäaikaa verohallinnolta, mikäli perunkirjoitusta ei hyväksyttävästä syystä ehditä toimittamaan edellä mainitussa ajassa.
VAROJEN ARVOSTAMINEN
Varat ja velat merkitään ns. käypään arvoonsa sellaisina kuin ne olivat perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Verosuunnittelulla on jossain määrin mahdollista vaikuttaa toimitettavaan verotukseen.
TOIMINTAVELVOLLISUUS
Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaalle, jonka hoidossa jäämistö on. 
Jos esimerkiksi leski on kuolinpesän osakas ja hän hoitaa kuolinpesän asioita, on hän toimituttamisvelvollinen. 
Leski voi tarvittaessa pyytää lastaan huolehtimaan perunkirjoitukseen liittyvistä käytännön toimista. 
Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perukirjoituksen toimittavat toimeksiannon perusteella kaksi ns. uskottua miestä. Perukirjan alkuperäinen kappale jää osakkaille asioiden hoitoa varten. Jäljennös perukirjasta on toimitettava verottajalle perintöverotusta varten yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Ota yhteyttä: Timo Hiitola 
timo.hiitola@hiitolankukkatalo.fi
P: 044 542 0777
(c)2022, Hiitolan Hautauspalvelut
Osumalaskuri: 187916